A projekt neve/címe:

ÚJ KÖR FELHAJTÓERŐ

A támogatandó program célja:

Elkötelezett, cselekvő embereket akarunk támogatni, hogy közösségi alapítványt hozzanak létre saját környezetükben. 8 szervezőcsoportok felkészülésére fordítjuk az összegyűjtött pénzt, hogy segítsük a csapatépítést, a tapasztalatszerzést.
A közösségi alapítvány népszerű és bevált formája annak, hogy az egymás közvetlen közelében élő emberek összeadják ötleteiket, erőforrásaikat, pénzüket és idejüket, hogy együtt lépjenek a számukra fontos helyi ügyekben. Mi hiszünk a közösségi alapítványokban, hisszük, hogy sok ilyen közösségre van szükség Magyarországon.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Úgy véljük, hiányoznak Magyarországon a tőkeerős, független, helyi támogató szervezetek, amelyek helyi ügyeket helyi forrásokkal kötnek össze, miközben kapcsolatot építenek a közösség tagjai között, erősítve a helyi identitást, bátorítva a cselekvőkészséget. Ilyen szervezet a Magyarországon működő négy közösségi alapítvány (Ferencváros, Pécs, Miskolc, Dunakanyar) melyek létrejöttét, működését és fejlődését kezdetek óta támogatjuk a KözösALAPON programunkkal. Ezek körét szeretnénk most bővíteni, dinamizálva a közösségi alapítványok mintaadó hazai mozgalmát.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

2018-május-szeptember: nyílt pályázat közzététele és a szervezőcsoportok bátorítása a jelentkezésre, okt-dec. kiválasztás, szerződéskötés, 2019: munka a szervezőcsoportokkal (külföldi tanulmányutak támogatása, két szakmai találkozó, hozzájárulás a helyi munka első szervezési költségeihez), egyéb forrásból személyes szakmai támogatás a csoportok számára. 2020 január, február: az újonnan alakult közösségi alapítványok bemutatkozása.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Szervezőcsoportok külföldi tanulmányútjának támogatása, 8 csoportx200ezer Ft:1600.ezer Ft.
Szakmai találkozók szervezése, 2 alk: 600ezer Ft, Helyi szervezés költségeihez első hozzájárulás: 8 csoportx100 ezer Ft: 800 ezer Ft,
Csoportra szabott konzultációk: 8×4 alk: 35 ezer Ft: 1.120 ezer Ft,
Országos találkozó, csapatépítés, nyilvános eseményként: 1millió Ft
Országos kampány a felhívást népszerűsítése érdekben: 2millió Ft
Összköltség: 7200 ezer Ft.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathonon 3millió Ft-ot szeretnénk gyűjteni, amiből a szervezőcsoportok külföldi tanulmányútjait, a helyi munka kérdéseiben megtartott szakmai találkozókat és a helyi szervezés költségeihez való első hozzájárulást szeretnénk támogatni. (Lásd részletes költségvetés!)

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

8 szervezőcsoporttal szeretnénk dolgozni a következő évben, amelyekből azt reméljük, legalább 3 új közösségi alapítvány alakul 2019. végére. Így az összegyűjtött támogatás felhasználásával 2020-ra már összesen 7 közösségi alapítvány fog működni Magyarországon. Ez bizonyíthatja, hogy a helyi ügyek és a helyi források összeköthetők elkötelezett, aktív helyi szervezetek által. Ez fontos számunkra, mert hiszünk abban, hogy egy közösségi alapítványtól érzékelhetően jobb lesz az élet helyben.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

A KözösALAPON programunk a hazai közösségi alapítványok létrejöttét segítő, működésüket, szakmai tevékenységüket támogató országos program. Eddigi munkánk eredményeként Miskolcon, Pécsett és a Dunakanyarban is létre jött közösségi alapítvány, de támogattuk az FKA munkáját is. Programunk szervezeti hátterét a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány adja, melynek célja, hogy egyéni, csoportos, szervezeti erőfeszítések kutatásával, támogatásával, népszerűsítésével, közvetlen részvételre inspiráljon minden állampolgárt és egy igazságosabb világ felé mutasson.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: KözösALAPON program
Szervezeti háttér: Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
Székhely: 1092 Bp. Ráday u. 32. 3/3
Iroda: 105 Bp. Szép u. 3. 4/1
Bírósági bejegyzés száma, ideje: 11.Pk.60.361/2014/6. 2014.12.24
Adószám: 18626166 – 1 – 43
Képviseli: Scsaurszki Tamás
Honlap: kozosalapon.hu
Fb oldal: www.facebook.com/kozosalapon
Kontakt személy neve: Kovács Edit
Elérhetősége: kedit1@gmail.com +36 30 359 1678