A projekt neve/címe:

Ráday Korzó 2018

A támogatandó program célja:

Célunk, hogy a Ráday Korzó 2018. őszi 2 napos rendezvénysorozattal a Belső – Ferencvárosi kötődésű oktatási és kulturális helyszínek, helyi vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek megmutassák saját értékeiket egymásnak és a helyieknek úgy, hogy azok felfedezzék, vagy újra felfedezzék maguknak ezt a sokszínű negyedet. A tavaly sikerrel debütált kétnapos rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy a megszokottól kicsit eltérő módon, a látogatókat különböző közösségi aktivitásokba bevonva, szórakoztatva, elgondolkoztatva tegyük ezt.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Budapest egyik első sétálóutcája, a Ráday utca és környéke fontos turisztikai célpont, egymást érik a kávézók, szórakozóhelyek, kulturális és kereskedelmi létesítmények. Projektünk elsődlegesen az itt élő, dolgozó, alkotó, de egymást nem, vagy csak esetlegesen ismerő helyiekre fókuszál. Szeretnénk Belső-Ferencváros egy másik arcát is megmutatni egymásnak, és a programok iránt érdeklődőknek, de főként a Korzó létrehozásában résztvevőket olyan közösséggé formálni, amely élhetőbbé és szerethetőbbé tudja tenni mindenki számára a negyedet.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

Márciusban szólítottuk meg a helyi szereplőket, lehetőséget adva mindenkinek az elejétől fogva, hogy formálja, sajátjának érezze az őszi rendezvényt. Egy munkacsoportot létrehozva tervezzük a kétnapos esemény színes programjait, mind az egyéni, mind a közösségi aktivitásokat. A résztvevőkkel havi találkozókat tervezünk, váltott helyszíneket, e közben is jobban megismerve egymás tevékenységeit. Májusra meghatározzuk az idei rendezvény hívószavait, megtörténik az operatív feladatok meghatározása és szétosztása, és elindul a rendezvény szervezése. A fizetett, felkért koordinátor intenzív munkájára májustól számítunk, akinek segítségével elindul a résztvevőkkel a saját programok tervezése a radaykorzo.hu honlap frissítése is, ill. a kampánykommunikáció egyeztetése. A Swimathonon előteremtjük a rendezvény „közös költségeit”, majd helyi kampányba kezdünk, hogy minél több érdeklődőt elérjünk. Az eseményt szeptember végére tervezzük.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

A költségek, a tavalyi tapasztalat alapján, két nagy részre oszlanak. Egyrészről a koordináció díja, hiszen valakinek össze kell fognia a szervezést és ez túlmutat az önkéntességen. Ez a kisebbik költség, 300e Ft-ot szánunk rá. Másrészről a kommunikáció és a promóció költsége, ami összefoglalóan a weboldalt, szórólapokat, plakátokat, matricákat jelenti, illetve a fotográfust, videóst, szükség esetén közterületfoglalási díjat, központi színpad-és hangtechnikát és bármi egyéb felmerülő apróbb kiadást. Ezekre 1,5 millió Ft-ot kalkuláltunk.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A támogatást, a fent említett módon a rendezvény közös költségeire, egyik helyi szereplőhöz sem közvetlenül kötődő, hanem a rendezvény egészére vonatkozó programok és felmerülő költségek finanszírozására használjuk fel.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

A Ráday Korzó egyrészről a helyi szereplők együttműködéséről és közösségépítésről szól, egy lehetőség, hogy jobban megismerjük egymást és Belső-Ferencvárost. Ezt a hatást a programot kínáló szereplők számával tudjuk mérni, illetve majd később az évek során azzal, hogy az itt kialakult kapcsolatok mennyire maradnak meg és fejlődnek. A rendezvény emellett természetesen szól a helyi lakosoknak és a szélesebb közönségnek is, így a másik fontos mérési lehetőség a programok látogatottsága.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

A csapat egy informális közösség, amely a Ráday Korzó megrendezésére szerveződött. Jelenleg nyolc szervezet alkotja a kezdeményező alap-kört, de várhatóan bővülni fog, hiszen tavaly több mint 40 résztvevője volt. Pályázatunk idején már kifejezték csatlakozási szándékukat: 2B Galéria, Budapesti Corvinus Egyetem – Science Shop, Goethe Intézet, Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, Két Egér Könyvesbolt, Manga Cowboy! Étterem, Medence Csoport, Púder Bárszínház.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

A Ráday Korzó csapat számára a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, mint az első Ráday Korzó rendezvény (2017) kezdeményezője vállalta azt, hogy szervezeti keretet nyújt az adománygyűjtéshez. Ez azt jelenti, hogy a felajánlásokat az FKA gyűjti saját számláján, majd a Swimathon más kedvezményezett szervezeteivel kötött együttműködési megállapodásaihoz hasonlóan, a beérkezett adományok 9%-a az FKA szervezési költségeinek levonásával, a fennmaradó összeg felhasználásáról pénzügyi beszámolót készít a támogatók és a nyilvánosság fele, a Ráday Korzó 2018 projekt nevére záradékolt számlákkal.
A rendezvény jelenlegi honlapja: radaykorzo.hu

A Swimathon projekt kooordinátorai: Bozóki Anita, bozoki@gmail.com, 06 20 519 98 51
Martoni András, martoni.andras@uni-corvinus.hu, 06 30 215 93 85