A projekt neve/címe:

Fix Pont Ferencvárosért

A támogatandó program célja:

A FIX Pont elnevezés idén is a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kiszámítható, biztonságos és egyben kísérletező működési hátterére utal, amelynek támogatására gyűjtünk. Célunk, hogy a következő évben is egyfajta „helyi nonprofit ügynökségként”, minél hatékonyabban kössük össze a kerület magánadományozóit, kis-és középvállalkozóit és nagyvállalatait a szintén itt működő civil szervezetekkel és közösségekkel, hogy segítsük a köztük kialakuló támogatásokat, partnerségeket. A helyi adományozás erősítésével szeretnénk hozzájárulni a ferencvárosiak jobblétéhez.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

A Swimathon kampányokkal eddig 11 helyi kötődésű civil közösséget segítettünk több, mint 23 millió Ft-os támogatáshoz és ahhoz az élményhez, hogy képesek lehetnek maguk is az ún. „követes” adománygyűjtésben új forrásokhoz jutni, saját támogatói bázisukat mozgósítani és bővíteni. Fontosnak tartjuk, hogy magunk is ússzunk, mert egyrészt a kampány szervezési összköltségét nem fedezi – a szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások alapján – az össztámogatásból nálunk maradó 9%, s mert a biztonságos működés a záloga annak is, hogy ilyen és ehhez hasonlóan sikeres, más adománygyűjtő programokat tudjunk szervezni a jövőben is.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

A következő egy éves periódusban is folytatjuk a helyi adománygyűjtéssel, támogatásosztással és közösségfejlesztéssel járó feladatainkat. Biztosítunk és fenntartunk egy 4 (3+1) fős stábbal dolgozó központi irodát, megrendezzük az évi két nagy adománygyűjtő eseményünket, (Swimathon, Élő Adás est), szeretnénk ismét támogatásokat osztani kisebb projektekre a már létező Alapjainkból (Zwack Péter Emlékalap, Központi Alap), folytatjuk a Budapesti Corvinus Egyetemmel kötött kerületi együttműködésünket. Belső fejlesztésként idén megismerjük a nemzetközi szinten jól ismert philantropy advising módszert és elsajátítjuk annak alapjait, illetve tovább erősítjük kapcsolatainkat a hazai közösségi alapítványokkal.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

A következő egy év tervezésénél a tavalyi adatokból indulunk ki. 2017-ben alapítványunknak több, mint 28 millió Ft bevétele volt, ebből 23,5 millió Ft helyi adományokból. 16 milliót osztottunk ki a naptári évben támogatásként és 6 millió Ft volt az éves működési költségünk. (Pontos számok a közhasznúsági jelentésünkben és a pénzügyi mérlegben) 2018- ban szeretnénk a helyi adomány mértékét arányaiban növelni és a működési költségünket továbbra is fenntarthatóan biztosítani.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

Az idei Swimathonon min. 2 Millió Ft-ot szeretnénk összegyűjteni. A Swimathonon megcélzott 2 millió forintot egyfajta „FIX PONT”-ként kezeljük, és a következő egy éves időszak során a szakmai munka érdekében, kifejezetten működési költségekre (szakmai stáb, tanulmányutak, szakmai műhelyeken részvétel, adománygyűjtő események szervezési költségei, rezsiköltség, kommunikáció) használjuk fel. A „FIX Pont“ 2018 felhasználásáról a „minőség, függetlenség, kiszámíthatóság“ fő szempontok figyelembevételével a kuratórium dönt.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Alapítványunk továbbra is egy független, kiszámítható, megbízható lokálpatrióta partner lesz bátor, innovatív ötletekkel. Az Alapítvány éves jelentésében, a mérleg- és eredmény kimutatásában a támogatás összege és annak felhasználása mindenkor nyomon követhető.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Alapítványunk célja a Ferencvárosban élők, dolgozók, tanulók, a városrészhez kötődők mozgósítása egy élhetőbb, szerethetőbb kerületért, a helyiek jobb közérzetéért, közös identitásuk megerősítéséért. A 2011 óta eltelt 7 év során végzett főbb feladataink: a helyi magánszemélyektől és üzleti partnerektől történő adománygyűjtés, helyi civileknek támogatásosztás, és közösségerősítő események szervezése, melyet saját programokkal és a világban már sikeres közösségi adományozási programok hazai adaptációjával valósítunk meg.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
Az alapítvány képviselője: Jordán Péter, a kuratórium elnöke
Közhasznú besorolás: közhasznú szervezet
Bírósági nyilvántartási szám: 14.Pk.60.763/2011/2, sorszám 11504.
Az alapító okirat kelte: 2011.11.15. A bírósági végzés 2011.12.30. napján jogerőre emelkedett.
Az alapítvány székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 30.
Iroda: Budapest, 1094 Márton utca 10.
Kontakt személy: Barna Erika, projektigazgató, kurátor
Telefonszámunk: +36 70 397 9999
email: ferencvarosi.ka@gmail.com
www.ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu