A projekt neve/címe:

Adj egy lélegzetnyi időt

A támogatandó program célja:

Programunk célja a fogyatékkal élő gyermeket nevelő anyák támogatása oly módon, hogy szabadidőt biztosítunk a számukra, amit otthonukon kívül is eltölthetnek kikapcsolódásra, feltöltődésre, miközben gyermekeikre szakképzett gyermekfelügyelők vigyáznak.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Ma Magyarországon körülbelül 90.000 nőt érint, hogy egyszemélyben ápolónő, dietetikus, masszőz, gyógytornász, gyógypedagógus és édesanya. Nem tud időt szakítani magára, hogy egy kicsit feltöltődhessen, mert nem tudja rábízni senkire a gyermekét, aki mellett éjjel-nappal készenlétben és szolgálatban áll, nincs szabadsága, nincs pihenőnapja. Nincsenek segítői, akikre számíthat, miközben fizikailag és lelkileg egyaránt nagyon megterhelő élethelyzetben van. Ha ők összeroppannak a terhek alatt, a családjaik is összeomlanak. Nagy a tét. Mégsem számíthatnak senkire.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

A projekt megvalósítását 8 hónapra tervezzük, 2018. augusztus 1-től Nyílt pályázatot hirdetünk az érintett anyáknak. Első és második hónap: a felhívásban a felhasználható időtartam (8 óra/fő) és annak feltételei is szerepelnek. Maximum 2 részletben vehető igénybe, saját gyerekfelügyelő, vagy általunk biztosított gyerekfelügyelő bevonásával. Együttműködés előkészítése gyerekfelügyelőkkel, a korábban bevont gyerekfelügyelőkkel egyeztetünk, szerződést kötünk velük, igény esetén további gyerekfelügyelőket is bevonunk. A gyerekfelügyelőket és a szülőket összekapcsoljuk, majd szerződést kötünk a szülőkkel is, a később csatlakozókkal belépéskor. Harmadik és negyedik hónap: az összesített igények alapján egyeztetjük az igényeket a szolgáltatással (térben és időben). Negyedik hónaptól a nyolcadikig: Szabadidő felhasználás megkezdése és a folyamat koordinálása. Teljesítésigazolások után fizetés, elégedettségmérés, változások kezelése, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. A fenntarthatóság biztosítása érdekében a negyedik hónaptól további támogatók keresését is elkezdjük.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Projekt koordináció, pénzügyi beszámoló elkészítése: 50 000 Ft x 8 hónap = 400 000 Ft
Gyerekfelügyeleti díjak: 70 család x 8 óra x 1750 Ft = 980 000 Ft
Kommunikáció és telefonköltség: 10000 Ft x 8 hónap = 80 000 Ft
Könyvelő díja: 80 000 Ft
Összesen: 1 540 000 Ft.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

Az álmunk , hogy 2 millió Ft-ot sikerüljön összeúsznunk, hogy a programunk még sikeresebb legyen! Projektünknek jelenleg nincs önereje, a Swimathonon gyűjtött adományokból a teljes projektköltséget szeretnénk támogatni.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

A projekt keretében 70 sérült gyermeket nevelő nő (szülő) kap lehetőséget arra, hogy gyermekét szakképzett és tapasztalt gyerekfelügyelőre bízza és saját ideje felett rendelkezzen. Az érintettektől egy fotót és egy pár mondatos visszajelzést kérünk, amelyet megosztunk egy közösségi felületen is. Adományozóinkat, akik megadják számunkra is elérhetőségüket, erről közvetlenül is tájékoztatni fogjuk. Visszajelzést kérdőívek és személyes formában is kérünk az anyáktól és a gyerekfelügyelőktől is, beleértve a velünk való együttműködés tapasztalatait is, illetve javaslataikat, igényeiket is összegezni fogjuk beszámolóinkban.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Találj Magadra Egyesület. Célunk a sérült gyermeket nevelő szülők és gyermekeik esélyegyenlőségének és érdekeinek képviselete, társadalmi beilleszkedésük és reintegrációjuk segítése a munkaerő-piac, az oktatási, egészségügyi, szociális, rehabilitációs ellátórendszer területein, a hétköznapi életvitel megkönnyítése és a közösségi részvétel lehetőségeinek megteremtése érdekében.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Találj Magadra Egyesület jelenleg bejegyzés alatt van. Amennyiben a Swimathon rendezvényig nem kerül bejegyzésre szervezetünk, úgy vállaljuk, hogy egy a projektet befogadó kerületi szervezetet találunk, akivel a szervező Ferencvárosi Közösségi Alapítvány támogatási szerződést tud kötni, és akinek a projektünkre érkezett felajánlásokat a köztünk lévő együttműködési szerződés értelmében átutalhatja. A projekt szakmai megvalósítói ez esetben is mi leszünk.
Bejelentett székhely: 1066, Budapest, Jókai u. 14. fszt 1.
Kontakt személy neve, elérhetősége:
Egyesület: Kánya Kinga kanyakinga@gmail.com; +36203383315
Lélegzetnyi idő program: Csiznier-Kovács Andrea csiznier.andrea@gmail.com +36204458786